Press & Media

Chaîne Sverige medverkar gärna i press och media av olika slag under förutsättning att detta förstås gagnar vår verksamhet och grundidé dvs att främja den ärliga kokkonsten, gastronomi och bordets kultur.

För information om vårt medverkande i press och media kontakta vår Chargée de Presse Cecilia Vinde Scherdin med nedan kontaktinfo:

Cecilia Vinde Scherdin
Gjörwellsgatan 39
112 60 Stockholm
Mobil: 070-964 43 63
E-post: [email protected]