Lokala Bailliage

 

Chaîne des Rôtisseurs är organiserat i olika avdelningar eller lokala föreningar - så kallade Bailliage. Vårt nationella svenska Bailliage bildades 1959 i Stockholm av bland andra Tore Wretman. Det nationella Bailliaget leds av en nationell styrelse med en Bailli Délégué i spetsen. Under denna sorterar i dagsläget lokala Baillier med sina respektive styrelser. Dessa ansvarar framförallt för alla gastronomiska evenemang runt om i landet.

 

I Sverige finns i dagsläget 12 lokala Bailliage allt från Norrbotten i norr till Skåne i söder. Det finns fortfarande några delar av landet där Chaîne saknas men vi hoppas självfallet att detta kommer att ändras med tiden. Vi växer gärna. Är ni intresserade av något särskilt Bailliage välkommen att leta er fram till det i menyn till höger. Vid varje Bailliage finns en förteckning över de lokala styrelserna med dito kontaktuppgifter. Det finns också en lista över lokala professionella medlemmar som finns och vilka restauranger och hotell de företräder.