menu
sv / en

Stockholm

image

 

I huvudstaden är det lätt att hitta stora matupplevelser. Vårt särdrag är mångfalden. Engagemanget för det lokalt producerade är också ett genomgående inslag i vårt arbete. Vi är angelägna om att tillhandahålla en bredd av aktiviteter för att tillgodose varierade önskemål. Allt från små vardagsmiddagar till matlagningskurser, vinprovningar och smokingmiddagar. Bland större arrangemang märks den årliga vårmiddagen liksom höstens viltmiddag.

 

Favorit på matbordet: Wallenbergare

Bailli
Örjan Tapper
Mobil: 073 - 684 75 38
E-post: Bailli de Stockholm

 

Vice-Argentier
Cristina Ingvarsson
Bostad: 070 - 728 52 99
E-post: Argentier Stockholm

 

Vice-Chancelier
Björn Gustafsson
Mobil: 073 - 690 96 99
E-post: Chancelier Stockholm

 

Vice-Echanson
Magnus Ahlström
Mobil: 0709 - 468000
E-post: Echanson Stockholm

 

Vice-Chargé de Presse
Lolita Opwapo
Mobil: 073 - 720 43 39
E-post: Presse Stockholm