Historia

Internationellt

1248

Den franska kungen Louis IX, senare helgonförklarad som Saint Louis, beordrade bildandet av ett flertal yrkesskrån. Ett av dem var  “Ayeurs” eller gåsrostarna. Skråets syfte var att öka medlemmarnas kunskaper inom sitt yrke.

 
1509

Under kung Louis XII tid som regent utökades skråets yrkeskunskaper till att också inkludera tillagning av annat kött, fågel och vilt. Man antog också namnet "Rôtisseurs". 

 
1610

I början av 1600-talet tillkom organisationens vapen. Ursprunget består av två korslagda grillspett och fyra späcknålar på en röd bakgrund. Den senare symboiserar härdens flammor. I dagens version finns också franska kungliga liljor och två kedjor med organisationens namn. Den inre kedjan symboliserar de professionella medlemmarna och den yttre ickeproffsen.

 
1793

I över 500 år vårdade och utvecklade Confrérie des Rôtisseurs de kulinariska kunskaperna. Man uppfyllde också alla de krav på professionalism som bland annat ställdes av det franska hovet.  I samband med den franska revolutionen upplöstes skrået 1793.

 
1950

Rôtisseurerna hade i det närmaste fallit i glömska ända till Jean Valby, gastronomerna Curnonsky och Auguste Bécart tillsammans med kockarna Louis Giraudon och Marcel Dorin återuppväckte organisationen och bildade Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs. Efter 2:a världskriget var man orolig vart kokkonsten var på väg och beslutade sig för att stå vakt om gastronomin.

 
1963

Bildade man Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs (OMGD) som en särskild och integrerad del av Chaîne des Rôtisseurs som särskilt fokuserar på vin, sprit, destillat och andra drycker. Målet är att öka intresset, njutningen och kunskaperna om viner, destillat, öl och övriga drycker från hela världen.

 
2008

Ytterligare ett steg mot en aktiv och proaktiv roll inom världs-gastronomin togs när verksamheten utökades till att också sträcka sig utanför restauranger och hotell. I januari 2008 registrerades vår välgörenhet - the Association Caritative de la Chaîne des Rôtisseurs(ACCR)- i Paris. Välgörenheten fokuserar på social utveckling som omfattar allt från att förbättra maten på barnhem till kockutbildning av ungdomar.

 

Sverige

Chaîne des Rôtisseurs kom till Sverige med Thore Wretman och Bailliage de Suède bildades 1959 i Stockholm. I dagsläget finns tolv regionala föreningar, sk Bailliage, som med varsin ordförande, Bailli, är ansvariga för programverksamheten. För samordning, administration och kontakt med Paris svarar en nationell styrelse under ledning av Bailli Délegué.

 

Sedan starten har våra nationella ordföranden varit:

1959 - Joen Lagerberg

1971 - Haqvin Carlheim Gyllensköld

1975 - Sven A Hansson - Medlem Conseil Magistral

1980 - Wilhem Graf

1984 - Birgitta Hansson - Medlem Conseil Magistral

1991 - Gunnar Norderdal

1993 - Bengt Hanser - Medlem Conseil Magistral

2000 - Håkan Lyckeborg(t.f) - Medlem Conseil Magistral

2001 - Eskil Hemberg

2005  - Carita Wallman Larsson - Medlem Conseil Magistral

2009 - Carl Wachtmeister - Medlem Conseil Magistral & Medlem Conseil administration

Vårt vapen 

Den gamla stekvändarordens roterande spett finns i korslagd form med i Chaînes vapensköld och symboliserar den "ärliga kokkonsten, där råvarorna smakar vad de är". Den röda botten i centrum symboliserar eldens flammor. Med finns också fyra späcknålar. Det gamla kungliga franska privilegiet som stekvändarskrået hade symboliseras med kungliga franska liljor. I vapnets yttre del finns två kedjor där den inre symboliserar våra professionella medlemmar och den yttre våra amatörer. Mellan dem står Chaîne des Rôtisseurs som också är det som förenar de båda grupperna. Avslutningvis finns också det ursprungliga årtalet 1248 och det något nyare 1950 då sällskapet återuppstod i dess nuvarande moderna form.

Eden

Chaine des Rôtisseurs är per definition ett ordenssällskap där man dubbas in. I samband med dubbningen, eller intronisationen som det också kallas, svär man också en ed. Den är som nedan:

Engelska
"I pledge that, as a member of the Chaîne des Rôtisseurs, I will at all times honour the Art of Cuisine and the Culture of the Table.  I pledge to always fulfil my obligations of brotherhood and respect for my fellow members of the Chaîne des Rôtisseurs."

Svenska
"Jag lovar och svär som medlem i Chaîne des Rôtisseurs, att jag alltid ska hedra matlagningskonsten och bordets kultur. Jag lovar och svär att alltid uppfylla min plikt av broderskap och aktning mot alla medlemmar i Chaîne des Rôtisseurs."