Medlem som Proffs 

Vad innebär ett medlemskap?

Förmåner

Som medlem i Chaîne får man också tillgång till många förmåner. Några av dem kommer här…

- Ordensband och diplom, när man dubbas in som ny medlem i Chaîne eller befordras får man ett ordensband att använda vid våra sammankomster. Samtidigt får man också ett vackert diplom som bekräftar medlemskapet.

- Medlemskort, alla medlemmar får också ett medlemskort. Hur man kan använda det i dagsläget varierar dock i våra olika medlemsländer. Ibland kan det ge rabatter eller annan bonus medan det på andra ställen är mer outvecklat. Som proffs kan man välja att uppmärksamma övriga medlemmar genom någon typ av förmån. Det kan vara allt från en kopp kaffe till ett glas champagne. Detta är dock helt frivilligt. Värt att beakta är dock att det kan vara god marknadsföring. Våra ”vanliga” medlemmar tenderar i stor utsträckning att gå på våra medlemskrogar om någon sådan finns i närheten.

- Sköld, alla våra professionella medlemmar med graden ”Maître” får ha vår sköld i eller utanför sin verksamhet. Finns fler medlemmar med samma grad får man välja en som har skölden. Den är personlig och hör inte till verksamheten som sådan. Flyttar man tas skölden tillbaka om inte en ny medlem rekryteras inom 6 månader. Skölden kan också tas ner om man inte längre håller en fullgod kvalitet på sitt kök.

- Vårt vapen, våra proffs kan också använda vårt vapen / logga på sin hemsida eller t ex menyer. Man får dock inte ha den på några produkter. Är man osäker fråga.

- Chaîne Online news

- Tidningen Livets Goda med 4 ordinarie + 4 extra nummer varje år.

- TASTE Magazine, ett digitalt magasin som ges ut 6 gånger per år. Innehållet fokuserar på svensk gastronomi i dess bredaste bemärkelse med intressanta artiklar om svensk mat, produkter, drycker, kultur och annat spännande. 

- Årets Unga Kock, är vår egen kocktävling. Som medlem kan man anmäla duktiga kockar ur sin personal till den svenska uttagningen. Vinnaren får åka till världsfinalen i något av våra 80 medlemsländer. Se mer under fliken Årets Unga Kock. Man är också mer än välkommen att vara med på prisutdelningen och den efterföljande middagen som tillagas av föregående års vinnare. Man har också möjlighet att vara med på prisutdelning och middag i samband med den internationella finalen. Den äger rum varje år i något av våra 80 medlemsländer. Åldersgränsen för att deltaga är att man inte får ha fyllt 27 år i september tävlingsåret. 

- Årets Unga Sommelier, är vår tävling för dryckesproffs som jobbar på våra anslutna restauranger. Först tas en svensk vinnare ut vid en nationell uttagning som sedan får representera Sverige i den internationella finalen i något av våra alla medlemsländer.

Åldersgränsen för att deltaga är att man inte får ha fyllt 27 år i september tävlingsåret. 

 

- Marknadsföring, möjlighet finns att via vår hemsida också marknadsföra sig mot våra medlemmar. Det med allt från exklusiva erbjudanden, information om gästspel och temadagar/-veckor mm. Är man osäker – fråga.

Ofta finns också andra trevliga erbjudanden från våra övriga samarbetspartners och medlemmar som även kan vara intressanta för våra professionella medlemmar. Dessa presenteras löpande på vår hemsida.

Så här blir du medlem:

Just nu är vår rutin över hur att bli medlem under omarbetning. Under tiden tillämpar vi nedan gång för medlemskap.

Är du intresserad av ett medlemskap som professionell medlem kontakta Carl Wachtmeister på nedan e-mail för mer information: [email protected]

 

Medlemsavgifter 2024

Professionell medlem såsom kökschef, restaurangchef, chefssommelier, hotellchef, VD, ägare, verksamhetsledare mfl med titeln ”Maître”:

Inträdesavgift inkl. första årsavgiften över 35 år - 3.950 kr

Inträdesavgift inkl. första årsavgiften under 35 år - 2.950 kr

Årsavgift  - 2.200 kr

 

Övriga professionella medlemmar 

Inträdesavgift inkl. första årsavgiften över 35 år - 2.250 kr

Inträdesavgift inkl. första årsavgiften under 35 år - 1.600 kr

Årsavgift  - 1.150 kr

Återinträde för tidigare medlem (förutsätter att man har kvar sitt ordensband)

Återinträdesavgift - 700 kr

 

Inträdesavgiften täcker kostnader för diplom, ordensband och den första årsavgiften. För medlem med graden ”Maître” ingår även Chaînes sköld. Dock ingår bara en sköld per verksamhetsställe. Finns flera medlemmar med graden på samma verksamhetsställe utses en som mottagare av skölden.

Extra sköldar finns att beställa till självkostnadspris.

För medlem som går med under årets sista kvartal dvs oktober till december, täcker också årsavgiften nästkommande år. Avgiften faktureras av Chaîne des Rôtisseurs.

 

OMGD - Mondialen

I Chaîne finns en egen avdelning för de som är mer intresserade av allehanda drycker utöver vad som normalt finns på våra aktiviteter. Verksamheten för OMGD – Ordre Mondial de Gourmets Degustateurs.

 

Avgift OMGD – Ordre Mondial Gourmets Degustateur – vår särskilda dryckesdel

Inträdesavgift inkl. första årsavgiften      480 kr                                          

Årsavgift                                                  300 kr