Organisation

Chaîne des Rôtisseurs är i grunden en fransk organisation och har sitt säte och internationella kansli i Paris. Vår President behöver inte vara fransk medborgare men måste dock alltid bo i Frankrike. I alla fall under tiden man innehar sitt ämbete. Organisationens högsta beslutande organ är Generalförsamlingen dvs det internationella årsmötet. Beslut tas också i vår ”riksdag” Conseil Magistral och vår ”regering” Conseil d’Administration. Den senare handhar den administrativa hanteringen av regler, policies, strategier mm samt agerar också rådgivare till vår internationella President.

 

Chaîne des Rôtisseurs är organiserat i så kallade Bailliage. Vårt svenska Balliage bildades 1959 i Stockholm av bland andra Tore Wretman. Bailliaget leds av en nationell styrelse med en Bailli Délégué i spetsen. Under denna sorterar i dagsläget 11 lokala Baillier med lokala styrelser. Dessa ansvarar framförallt för alla gastronomiska evenemang runt om i landet.

 

Vi arrangerar varje år den internationella tävlingen "Årets Unga Kock" för att stimulera våra unga kockar runt om i världen. Tävlingen avgörs i två steg. Först ern nationell tävling och sedan internationell final. Sverige har varit mycket framgångsrikt i dessa kocktävlingar. Mer om detta på sidan Årets Unga Kock.