2013 Virå bruk

En weekend på Virå bruk med matlagning och styckningskurs.